Qualitat

  • Diàmetre interior ± 0.1 milímetres
  • Diàmetre exterior ± 0.1 milímetres
  • La humitat justa que el seu mandril de cartró necessiti.

Medi ambient

La nostra empresa és respectuosa amb el medi ambient.

En el procés de producció dels nostres tubs de cartró no intervenen sustancies contaminants i els residus que generem es reutilitzen al 100% per tornar a fabricar paper.

Les coles que fem servir són d'origen vegetal.

El paper dels nostres productes prové en un 98% del reciclatge.

Els nostres productes i els seus embalatges són reciclables en un 100%.

reciclaje