Història

Empresa familiar fundada per Josep Cabré, dedicada a les manufactures de fibra i paper. L’any 1923 se’n fa càrrec el seu net Antoni Verdaguer i el 1927 passa a dedicar-se exclusivament a la fabricació de tubs de paper i cartró per a la industria tèxtil. La trajectòria d’aquesta empresa ha anat passant de generació en generació fins al dia d’avui.

tubs
tubs